Garanti och försäljningsvillkor hos Specialsnickeriet i Tingsryd AB

Leverans/mottagande
Lämnad leveranstid är den planerade leveransdagen/veckan. Det är leveransdag/vecka från vår fabrik som anges i ordererkännandet. Det kan ta ytterligare 1-5 dagar, beroende av
speditör, innan godset når Dig som kund.

Specialsnickeriet AB är inte ansvarig för eventuella förseningar orsakade av fraktbolag.

Vid mottagande av leveransen ska köparen, eller ombud, vara på plats och besiktiga godset.

Speciella önskemål gällande frakt/lossning måste bokas innan godset hämtas på vår fabrik i Tingsryd.

Leveransvillkor
För alla leveranser gäller allmänna fraktbeställningar enl. ABM 07 med tillägg enligt dessa försäljningsvillkor.

Emballage
Ingår i de flesta fall i våra offerter. Vid order med ”löpande räkning” är emballage tillkommande.

Förvaring
Vid förvaring av utvändiga snickerier under en längre tid ska de ställas på ett väl ventilerat utrymme under tak, väl skyddade från nederbörd och markfukt.
Invändiga snickerier ska förvaras torrt och i avfuktad inomhus miljö.

Felanmälan/reklamationer
Vid fraktskador ska detta noteras direkt på fraktsedeln och anmälas till fraktbolaget. Dold skada som upptäcks vid uppackning ska anmälas till info@specialsnickeriet.se med tydlig
information om skadan, gärna styrkt med foton.
Reklamation godkännes inte om produkten är monterad. Montering av felaktig vara innebär att kund har godkänt varan och någon ersättning kommer inte att utgå.

Garanti
Specialsnickeriet AB tillverkar sina produkter enligt de kvalitetsnormer som anges i Svensk standard SS 817302, 817304. Dessa kvalitetskrav gäller material, utförande, beslagning samt
ytbeskaffenhet, ytjämnhet, planhet, rätvinklighet, mått noggrannhet och slagfasthet.
På ytterdörrar tillverkade i standard modulmått ej högre än modul 22 från Specialsnickeriet AB lämnas:
• 10 års formgaranti
• 3 års fabriksgaranti
• 2 års målningsgaranti
• 5 års garanti för glas och glasning

För fel som uppkommit till följd av felaktig lagring eller montering, bristande underhåll eller egna monteringar eller förändringar på Specialsnickeriet ABs original produkt gäller inte garantin.

Garanti lämnas inte för dörr som monteras i fasad utan skyddande konstruktion. Dörrar skall monteras i fasad med skyddande konstruktion t.ex. entrétak, överbyggnad, takfot eller dropp-plåt på minst 100 mm utskjut ovanför dörr.

Garanti gäller ej för dörrar täckmålade i NCS S 7000-N eller högre pga. värmeupptagning och blekning av UV-ljus. Silikonen runt glasrutor bör ses över med jämna mellanrum och bättras
på vid behov t.ex. vid sprickbildning.

Använd ett våtrums silikon som är beständig mot mögel.

Specialsnickeriets formstabilitetsgaranti innebär att dörrbladet inte får slå sig mer än 4mm över tid. Avvikelsen mäts genom att placera en rätskiva på dörrens konkava sida och mäta buktningen.

Adress

Hitta till oss

Garanti & försäljningsvillkor

Scroll to Top